Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Elements of mineral processing
Learning outcome:
Potrafi zbadać podstawowe właściwości fizyko-chemiczne surowców, istotne z punktu widzenia efektów ich rozdziału i wzbogacenia.
Connections with FLO:
 • GG2A_U12
  Potrafi zaproponować usprawnienia istniejących rozwiązań technicznych wykorzystywanych w górnictwie i geologii.
 • GG2A_U17
  Potrafi zidentyfikować i podać specyfikację złożonych zadań inżynierskich stosowanych w geologii i górnictwie.
 • GG2A_U12
  potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć w zakresie materiałów, narzędzi, metod projektowania i wytwarzania stosowanych w geoinżynierii, wiertnictwie, gazownictwie ziemnym i otworowej eksploatacji złóż
 • GG2A_U17
  potrafi — zgodnie z zadaną specyfikacją, uwzględniającą aspekty pozatechniczne — zaprojektować proces udostępnienia i eksploatacji otworowej złóż