Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Elements of mineral processing
Learning outcome:
Potrafi interpretować wyniki badań laboratoryjnych.
Connections with FLO:
 • GG2A_U03
  Potrafi opracować dokumentację dotyczącą wyników realizacji zadania projektowego lub badawczego i przygotować opracowanie zawierające omówienie wyników tego zadania.
 • GG2A_U16
  Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne, a w szczególności urządzenia, obiekty, systemy i procesy wykorzystywane w geologii stosowanej i górnictwie.
 • GG2A_U03
  potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego; potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników przy użyciu narzędzi Office
 • GG2A_U16
  potrafi dokonać identyfikacji istniejących warunków złożowych i zaproponować rozwiązania techniczno technologiczne zadań inżynierskich związanych z górnictwem otworowym