Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Elements of mineral processing
Learning outcome:
Potrafi dobrać odpowiednie metody przeróbcze i zaprojektować prosty układ technologiczny dla przeróbki wybranego surowca mineralnego.
Connections with FLO:
 • GG2A_U12
  Potrafi zaproponować usprawnienia istniejących rozwiązań technicznych wykorzystywanych w górnictwie i geologii.
 • GG2A_U13
  Potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - integrować wiedzę z zakresu górnictwa i geologii oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniając także aspekty pozatechniczne.
 • GG2A_U16
  Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne, a w szczególności urządzenia, obiekty, systemy i procesy wykorzystywane w geologii stosowanej i górnictwie.
 • GG2A_U12
  potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć w zakresie materiałów, narzędzi, metod projektowania i wytwarzania stosowanych w geoinżynierii, wiertnictwie, gazownictwie ziemnym i otworowej eksploatacji złóż
 • GG2A_U13
  ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym związanym z górnictwem i geologią oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą
 • GG2A_U16
  potrafi dokonać identyfikacji istniejących warunków złożowych i zaproponować rozwiązania techniczno technologiczne zadań inżynierskich związanych z górnictwem otworowym