Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Modern instrumental analysis
Learning outcome:
Potrafi przygotować projekt badawczy z komplementarnym wykorzystaniem nowoczesnych technik badawczych.
Connections with FLO:
  • GG2A_W10
    Ma wiedzę o trendach rozwojowych oraz najistotniejszych nowych osiągnięciach w zakresie wiedzy, techniki, technologii oraz metodyki rozwiązywania zagadnień związanych z działalnością geologiczno-górniczą.
  • GG2A_U09
    Stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauk geologicznych i potrafi zastosować je w praktyce inżynierskiej także za pomocą technik i narzędzi informatycznych.