Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Crystallography and crystal chemistry
Learning outcome:
Umie scharakteryzować krystalochemię pierwiastków śladowych na podstawie próbek i literatury.
Connections with FLO:
  • GG2A_U10
    Potrafi formułować oraz - wykorzystując odpowiednie narzędzia analityczne i symulacyjne - testować hipotezy związane z problematyką geologiczno-górniczą i związane z tym proste problemy badawcze.
  • GG2A_U11
    Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich z zakresu górnictwa i geologii.