Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Methods of phase analysis
Learning outcome:
Zna fizyczne i chemiczne podstawy metod badań fazowych, ze szczególnym uwzględnieniem mikroskopii optycznej, rentgenografii, analiz termicznych, mikroskopii elektronowej i metod spektroskopowych
Connections with FLO:
  • OS1A_W09
    The graduate knows basic measurement equipment used in experiments and measurements of some properties and physical characteristics, as well as methods of estimating measurement errors.