Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Mineral engineering in environmental protection
Learning outcome:
Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera środowiska, szczególnie jej wpływ na środowisko naturalne oraz związaną z tym odpowiedzialność za podjęte decyzje
Connections with FLO:
  • OS1A_K09
    The graduate is aware of the importance of and understands the non-technical aspects and effects of the engineering activity, including its environmental impact, and the resulting responsibility for the decisions taken.