Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Economic Geology
Learning outcome:
Dostrzega ryzyko i niepewność projektów surowcowych od faz poszukiwawczych do operacyjnych, będąc przy okazji obeznanym ze sposobami klasyfikacji zasobów. Potrafi kwantyfikować ryzyko/niepewność inwestycji surowcowych oraz umie zastosować odpowiednie techniki zarządzania nimi.
Connections with FLO:
 • GG1A_U08
  Potrafi przeprowadzić analizę oraz klasyfikację złóż surowców mineralnych, wyniki umie przedstawić w formie liczbowej i graficznej.
 • GG1A_U18
  Potrafi zidentyfikować i podać specyfikację prostych zadań inżynierskich stosowanych w geologii i górnictwie.
 • GG2A_W07
  Ma wiedzę w zakresie możliwości wydobycia, przeróbki i wykorzystania kopalin, a także metod ich ochrony.
 • GG2A_W08
  Ma podstawową wiedzę na temat wpływu procesów geologicznych i działalności geologiczno-górniczej na środowisko.
 • GG2A_U10
  Potrafi formułować oraz - wykorzystując odpowiednie narzędzia analityczne i symulacyjne - testować hipotezy związane z problematyką geologiczno-górniczą i związane z tym proste problemy badawcze.
 • GG2A_U11
  Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich z zakresu górnictwa i geologii.