Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Economic Geology
Learning outcome:
Potrafi dokonać waloryzacji złóż pod kątem ich ochrony, oraz sprosta zadaniu oceny perspektyw surowcowych. Rozumie potrzebę współpracy na polu surowcowym różnych dziedzin wiedzy (geologii, górnictwa, technologii przeróbki i przetwórstwa, ekonomii, transportu).
Connections with FLO:
  • GG2A_W05
    Ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk geologicznych i górniczych, umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie oraz możliwości zastosowania ich w działaniach praktycznych.
  • GG2A_U08
    Potrafi zaprojektować systemy udostępniania i eksploatacji złóż kopalin, korzystając ze specjalistycznego oprogramowania.