Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
Experimental mineralogy
Learning outcome:
Zna przykłady zastosowań mineralogii eksperymentalnej w przemyśle, technice i w medycynie.
Connections with FLO:
  • GG2A_W04
    Ma wiedzę w zakresie zasad i metod planowania badań geologicznych z wykorzystaniem odpowiednich technik i narzędzi badawczych.
  • GG2A_U01
    Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, również w języku obcym, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.