Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Experimental mineralogy
Learning outcome:
Potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperyment syntezy substancji krystalicznej.
Connections with FLO:
  • GG2A_U09
    Stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauk geologicznych i potrafi zastosować je w praktyce inżynierskiej także za pomocą technik i narzędzi informatycznych.
  • GG2A_U14
    Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.