Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Field works in mineralogy and gemmology
Learning outcome:
Potrafi omówić wulkanizm niecki Śródsudeckiej i Północnosudeckiej, opisać najważniejsze skały obecne w tym rejonie oraz scharakteryzować mineralizację hydrotermalna i agatową.
Connections with FLO:
  • GG2A_W01
    Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu niektórych działów matematyki, fizyki, chemii oraz geologii niezbędną do opisu i analizy zjawisk zachodzących na powierzchni Ziemi oraz jej wnętrzu i przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu górnictwa i geologii stosowanej.
  • GG2A_U03
    Potrafi opracować dokumentację dotyczącą wyników realizacji zadania projektowego lub badawczego i przygotować opracowanie zawierające omówienie wyników tego zadania.