Module learning outcome data:
Code:
M_W008
Category:
Knowledge
Module:
Field works in mineralogy and gemmology
Learning outcome:
Ma wiedzę dotyczącą elementów metaloznawstwa i technik zdobniczych stosowanych w jubilerstwie
Connections with FLO:
  • GG2A_W07
    Ma wiedzę w zakresie możliwości wydobycia, przeróbki i wykorzystania kopalin, a także metod ich ochrony.
  • GG2A_U01
    Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, również w języku obcym, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.