Module learning outcome data:
Code:
M_W010
Category:
Knowledge
Module:
Field works in mineralogy and gemmology
Learning outcome:
Zna podstawowe techniki przeróbki plastycznej i obróbki cieplnej metali i ich stopów
Connections with FLO:
  • GG2A_W05
    Ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk geologicznych i górniczych, umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie oraz możliwości zastosowania ich w działaniach praktycznych.
  • GG2A_W11
    Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały wykorzystywane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu geologii stosowanej i górnictwa.