Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Field works in mineralogy and gemmology
Learning outcome:
Potrafi wykonać wyrób jubilerski ze stopów metali szlachetnych i oprawić w niego kamień szlachetny lub ozdobny
Connections with FLO:
  • GG2A_U09
    Stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauk geologicznych i potrafi zastosować je w praktyce inżynierskiej także za pomocą technik i narzędzi informatycznych.
  • GG2A_U15
    Potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązywania zadań inżynierskich z zakresu geologii stosowanej i górnictwa, a także wybrać oraz zastosować właściwą metodę i narzędzia.