Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Environmental Geochemistry
Learning outcome:
Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość dostosowania do pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie
Connections with FLO:
  • OS2A_K02
    Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
  • OS2A_K03
    Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.
  • OS2A_K06
    Wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających ze stosowanych technik badawczych i tworzenie warunków bezpiecznej pracy.