Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Environmental Geochemistry
Learning outcome:
Ma świadomość ciągłych zmian zachodzących w środowisku i wiedzy o środowisku i rozumie związaną z tym potrzebę ciągłego podnoszenia kompetencji zawodowych
Connections with FLO:
  • OS2A_K01
    Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.
  • OS2A_K05
    Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.