Module learning outcome data:
Code:
M_K003
Category:
Social competence
Module:
Environmental Geochemistry
Learning outcome:
Zna i stosuje w praktyce zasady BHP obowiązujące w laboratorium chemicznym
Connections with FLO:
  • OS2A_W14
    Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.
  • OS2A_K06
    Wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających ze stosowanych technik badawczych i tworzenie warunków bezpiecznej pracy.