Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Water management
Learning outcome:
Ma znajomość regulacji prawnych gospodarki wodnej; ma ogólną wiedzę o celach i zasadach gospodarki wodnej w ujęciu zlewniowym, szczególnie w aspekcie ochrony jakości i ilości wód
Connections with FLO:
  • OS2A_W07
    Ma wiedzę w zakresie aktualnie dyskutowanych w literaturze kierunkowej problemów z zakresu ochrony środowiska, biologii, biochemii, biotechnologii.
  • OS2A_W08
    Ma wiedzę dotyczącą rozwiązywania problemów ochrony środowiska.
  • OS2A_W19
    Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej.