Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Water management
Learning outcome:
Potrafi opracować Plan gospodarki wodnej w zlewni wybranej rzeki, m.in. na podstawie informacji pozyskanej z różnych źródeł, szczególnie z Internetu, i jej integracji
Connections with FLO:
 • OS2A_U06
  Wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji, zwłaszcza ze źródeł elektronicznych.
 • OS2A_U07
  Planuje i wykonuje zadania badawcze lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska, pod kierunkiem opiekuna naukowego.
 • OS2A_U10
  Wykazuje umiejętność formułowania uzasadnionych sądów na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł.
 • OS2A_U18
  Potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich — dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne.
 • OS2A_U19
  Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich.
 • OS2A_U20
  Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić — zwłaszcza w powiązaniu z ochroną środowiska — istniejące rozwiazania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi.