Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Water management
Learning outcome:
Potrafi opracować i przedstawić prezentację dotyczącą wyników opracowanego Planu gospodarowania wodą w zlewni
Connections with FLO:
  • OS2A_U13
    Posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu nauk chemicznych, nauk biologicznych i nauk o Ziemi.