Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Water quality assessment
Learning outcome:
ma pogłębioną wiedzę z zakresu zasad oceny stanu wód powierzchniowych i podziemnych, a szczególnie ich stanu chemicznego
Connections with FLO:
  • OS2A_W08
    Ma wiedzę dotyczącą rozwiązywania problemów ochrony środowiska.