Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Water quality assessment
Learning outcome:
ma wiedzę w zakresie zasad planowania badań monitoringowych w celu oceny stanu wód powierzchniowych i podziemnych, a szczególnie o celach i zasadach monitoringu wód, systemach monitoringu, regulacjach prawnych polskich i Unii Europejskiej
Connections with FLO:
  • OS2A_W12
    Ma wiedzę w zakresie zasad planowania badań z wykorzystaniem technik i narzędzi badawczych stosowanych w zakresie nauk o Ziemi.