Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Water quality assessment
Learning outcome:
stosuje metody statystyczne oraz techniki i narzędzia informatyczne do oceny stanu wód powierzchniowych i podziemnych
Connections with FLO:
  • OS2A_U08
    Stosuje metody statystyczne oraz techniki i narzędzia informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych o charakterze specjalistycznym.