Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Water quality assessment
Learning outcome:
zbiera oraz interpretuje dane empiryczne w zakresie stanu chemicznego wód powierzchniowych i podziemnych, i na tej podstawie formułuje odpowiednią ocenę stanu wód
Connections with FLO:
  • OS2A_U09
    Zbiera i interpretuje dane empiryczne oraz na tej podstawie formułuje odpowiednie wnioski.