Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
Water contamination and protection
Learning outcome:
Ma szczegółową wiedzę w zakresie zasad ochrony Głównych Zbiorników Wód Podziemnych oraz wód podziemnych w zasięgu stref ochronnych ujęć wód
Connections with FLO:
  • OS2A_W08
    Ma wiedzę dotyczącą rozwiązywania problemów ochrony środowiska.
  • OS2A_W18
    Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu ochrony środowiska, takich jak np.: projekt rekultywacji terenu zdegradowanego, projekt prostego procesu biotechnologicznego, optymalizacja gospodarki odpadami w gminie, interpretacja zdjęć satelitarnych w monitoringu środowiska, tworzenie Programu Ochrony Środowiska w gminie, tworzenie Pozwoleń Zintegrowanych itp.