Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Water contamination and protection
Learning outcome:
Potrafi opracować strategię ochrony wód w zlewni (zaplanować metody i sposoby ich ochrony) na podstawie informacji pozyskanej z różnych źródeł
Connections with FLO:
  • OS2A_U10
    Wykazuje umiejętność formułowania uzasadnionych sądów na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł.
  • OS2A_U18
    Potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich — dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne.