Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Water contamination and protection
Learning outcome:
Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej
Connections with FLO:
  • OS2A_K02
    Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.