Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Small and medium-sized enterprise
Learning outcome:
klasyfikuje formy prawne przedsiębiorstw
Connections with FLO:
  • OS2A_U20
    Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić — zwłaszcza w powiązaniu z ochroną środowiska — istniejące rozwiazania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi.