Module learning outcome data:
Code:
M_U004
Category:
Skills
Module:
Field course on environmental protection
Learning outcome:
Umie rozwiązać problemy zagrożeń środowiska wodno-gruntowego związane zarówno z wydobyciem, jak i planowaną stopniową likwidacją eksploatacji złoża węgla brunatnego; wielkoobszarowym lejem depresji wód podziemnych wywołanym odwodnieniem górotworu oraz składowaniem w wyrobiskach górniczych odpadów paleniskowych (produktów spalania węgla - popiół, żużel)
Connections with FLO:
 • OS1A_W13
  The graduate has knowledge of basic techniques and research tools used in soil science, geophysics, remediation, renaturation and geochemistry, biochemistry, microbiology.
 • OS1A_U18
  The graduate can formulate and solve engineering tasks, and recognize their systemic and non-technical aspects.
 • OS1A_U20
  The graduate is capable of critical analysis and evaluation of the performance of the existing technical solutions, in particular, of the equipment, facilities, systems, processes and services, in the field of environmental protection.
 • OS1A_U21
  The graduate can identify and formulate specifications for simple engineering tasks of a practical nature, typical for the environmental protection.
 • OS1A_U22
  The graduate can evaluate the suitability of routine methods and tools to solve a simple engineering task of a practical nature, typical for the environmental protection; can select and apply the appropriate method and tools.