Module learning outcome data:
Code:
M_U006
Category:
Skills
Module:
Field course on environmental protection
Learning outcome:
Potrafi opracować raport z odbytych praktycznych zajęć terenowych wraz z omówieniem dobranej technologii ochrony środowiska wodno-gruntowego przed zanieczyszczeniem w zależności od specyfiki ogniska zanieczyszczenia
Connections with FLO:
  • OS1A_U09
    The graduate demonstrates the ability to correctly analyze and interpret data from different sources.