Module learning outcome data:
Code:
M_U004
Category:
Skills
Module:
Field practice of sozological mapping
Learning outcome:
Potrafi zaplanować prace kartograficzne uwzględniając odpowiednie ramy czasowe, zasady bezpieczeństwa pracy w terenie i pozatechniczne skutki tej działalności
Connections with FLO:
 • OS1A_U09
  The graduate demonstrates the ability to correctly analyze and interpret data from different sources.
 • OS1A_U11
  The graduate is able to prepare, both in Polish and in a foreign language, a well-documented elaboration about problems in the field of mathematical and natural sciences, and environmental sciences.
 • OS1A_U16
  The graduate can plan and conduct experiments and measurements in laboratory and field conditions, interpret the results and draw conclusions.
 • OS1A_U18
  The graduate can formulate and solve engineering tasks, and recognize their systemic and non-technical aspects.
 • OS1A_U21
  The graduate can identify and formulate specifications for simple engineering tasks of a practical nature, typical for the environmental protection.
 • OS1A_U22
  The graduate can evaluate the suitability of routine methods and tools to solve a simple engineering task of a practical nature, typical for the environmental protection; can select and apply the appropriate method and tools.
 • OS2A_K02
  Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
 • OS2A_K03
  Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.
 • OS2A_K06
  Wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających ze stosowanych technik badawczych i tworzenie warunków bezpiecznej pracy.