Module learning outcome data:
Code:
M_W124
Category:
Knowledge
Module:
Physics II
Learning outcome:
Student ma uporządkowaną wiedzę z elektryczności, optyki, teorii falowej i fotonowej promieniowania elektromagnetycznego, mechaniki kwantowej w ujęciu Schroedingera.
Connections with FLO: