Module learning outcome data:
Code:
M_U007
Category:
Skills
Module:
Zajecia terenowe z geologii ogólnej
Learning outcome:
potrafi rozpoznać w terenie i scharakteryzować infrastrukturę i urządzenia techniczne wykorzystywane w celu ochrony brzegu morskiego przed erozją, w zależności od lokalnych warunków geologicznych
Connections with FLO:
  • OS1A_W02
    The graduate has basic knowledge of selected aspects related to environmental protection.
  • OS1A_U01
    The graduate applies basic techniques and research tools in the field of mathematical and natural sciences, and environmental sciences; interprets the results of analyses.