Module learning outcome data:
Code:
M_W010
Category:
Knowledge
Module:
Zajecia terenowe z geologii ogólnej
Learning outcome:
stosuje podczas prac terenowych podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
Connections with FLO:
  • OS2A_W14
    Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.