Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Modeling of hydrogeochemical processes
Learning outcome:
Ma podstawową wiedzę o możliwości wykorzystania modelowania hydrogeochemicznego do rozwiązywania zagadnień związanych z kształtowaniem się składu chemicznego wód podziemnych
Connections with FLO:
  • GG2A_W03
    Ma znajomość specjalistycznych narzędzi informatycznych wykorzystywanych w naukach geologicznych.
  • GG2A_W11
    Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały wykorzystywane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu geologii stosowanej i górnictwa.