Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Modeling of hydrogeochemical processes
Learning outcome:
Potrafi modelować wybrane typowe reakcje fizykochemiczne zachodzące w środowisku wodnym
Connections with FLO:
  • GG2A_U09
    Stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauk geologicznych i potrafi zastosować je w praktyce inżynierskiej także za pomocą technik i narzędzi informatycznych.