Module learning outcome data:
Code:
M_K027
Category:
Social competence
Module:
Physics II
Learning outcome:
Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu fizyki współczesnej
Connections with FLO: