Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Geotechnics in environmental protection
Learning outcome:
Ma wiedzę w zakresie, gruntoznawstwa, klasyfikacji gruntów oraz ich właściwości fizyko-mechanicznych
Connections with FLO:
  • OS2A_W04
    Ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk o Ziemi umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie.