Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Geotechnics in environmental protection
Learning outcome:
Zna podstawową aparaturę oraz metody i techniki stosowane do oceny niektórych parametrów fizyko-mechanicznych podłoża gruntowego
Connections with FLO:
  • OS2A_W18
    Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu ochrony środowiska, takich jak np.: projekt rekultywacji terenu zdegradowanego, projekt prostego procesu biotechnologicznego, optymalizacja gospodarki odpadami w gminie, interpretacja zdjęć satelitarnych w monitoringu środowiska, tworzenie Programu Ochrony Środowiska w gminie, tworzenie Pozwoleń Zintegrowanych itp.