Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Geotechnics in environmental protection
Learning outcome:
Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie
Connections with FLO:
  • OS2A_K09
    Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.