Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Geotechnics in environmental protection
Learning outcome:
Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji projektu
Connections with FLO:
  • OS2A_U11
    Wykazuje umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w zakresie prac badawczych z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej.