Module learning outcome data:
Code:
M_W005
Category:
Knowledge
Module:
Engineering geology
Learning outcome:
Zna zasady obliczeń stateczności zboczy. Umie obliczyć stateczność wykorzystując metodę Fp Masłowa.
Connections with FLO:
  • GG1A_W18
    Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie mechaniki, mechaniki gruntów, geotechniki i geologii inżynierskiej.
  • GG1A_W23
    Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu geologii stosowanej i górnictwa.
  • GG1A_U12
    Potrafi określić podstawowe parametry fizyczne gruntów i skał i je zinterpretować.