Module learning outcome data:
Code:
M_W009
Category:
Knowledge
Module:
Engineering geology
Learning outcome:
Ma podstawową wiedzę w zakresie zjawisk mających wpływ na z powstawania gruntów
Connections with FLO:
  • GG1A_W04
    Zna i rozumie procesy zachodzące na powierzchni i we wnętrzu Ziemi. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i terminologię geologiczną.