Module learning outcome data:
Code:
M_W011
Category:
Knowledge
Module:
Engineering geology
Learning outcome:
Zna podstawową aparaturę pomiarową wykorzystywaną do oceny parametrów fizyko-mechanicznych gruntów oraz poboru próbek gruntu
Connections with FLO:
  • GG1A_W23
    Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu geologii stosowanej i górnictwa.