Module learning outcome data:
Code:
M_W012
Category:
Knowledge
Module:
Engineering geology
Learning outcome:
Zna metody, techniki i narzędzia stosowane do oceny parametrów fizyko-mechanicznych gruntów
Connections with FLO:
  • GG1A_W23
    Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu geologii stosowanej i górnictwa.