Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Engineering geology
Learning outcome:
Potrafi dokonać krytycznej analizy wyników badań oraz przydatność danej metody badawczej w danych warunkach pracy
Connections with FLO:
  • GG1A_U16
    Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne, a w szczególności urządzenia, obiekty, systemy i procesy wykorzystywane w geologii stosowanej i górnictwie.