Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Engineering geology
Learning outcome:
Rozumie skutki działalności inżynierskiej na środowisko naturalne oraz ma świadomość odpowiedzialności za skutki działań i decyzji w tym zakresie
Connections with FLO:
  • GG1A_K04
    Ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera oraz wpływu prac geologicznych i górniczych na środowisko.