Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Engineering geology
Learning outcome:
Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ja współorganizować i pracować w niej
Connections with FLO:
  • GG1A_K01
    Potrafi pracować indywidualnie i w zespole przyjmując w nim różne role i podejmując różne zadania.