Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Hydrogeochemistry
Learning outcome:
Zna ogólną charakterystykę hydrogeochemiczną wód naturalnych
Connections with FLO:
  • GG1A_W03
    Zna podstawową terminologię, pojęcia i prawa chemii, fizykochemii i chemii jądrowej oraz ogólne właściwości najważniejszych pierwiastków i grup związków chemicznych. Zna zasady bezpiecznej pracy z substancjami chemicznymi oraz podstawowe operacje i procesy realizowane w praktyce laboratoryjnej.
  • GG1A_W19
    Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu hydrogeologii i hydrologii oraz hydrogeochemii. Zna podstawowe zasady projektowania prac hydrogeologicznych i ich interpretacji.